پروژه فرامرز۴۰

اجرای لوله کشی فاضلاب, سرد وکرم, گرمایش از کف, نصب شیرالات وپکیج در سال ۹۴

IMG_۲۰۱۶۰۲۲۱_۱۹۳۲۲۹

IMG_۲۰۱۵۰۷۰۴_۱۵۳۲۳۰

IMG_۲۰۱۶۰۲۱۶_۱۱۱۷۲۶

IMG_۱۹۸۰۰۱۰۸_۱۵۰۲۳۲

کارفرما: جناب آقای اسدی

ناظر:      مهندس شاهی