پروژه لاله ۱

photo_2016-12-08_12-43-57 photo_2016-12-08_12-45-01 photo_2016-12-08_12-45-17 photo_2016-12-08_12-45-26 photo_2016-12-08_12-45-33اجرای لوله کشی سرد وگرم گرمایش از کف….. در سال۹۴

IMG_۲۰۱۵۰۷۰۴_۱۲۱۹۲۴

IMG_۲۰۱۶۰۲۱۶_۱۱۱۶۲۱IMG_۲۰۱۶۰۲۱۶_۱۱۱۵۱۰IMG_۲۰۱۶۰۲۱۶_۱۱۱۵۲۵

کارفرما:   جناب مهندس ظریفیان