پروژه صدر ۱۶

اجرای لوله کشی فاضلاب و سرد و گرم در سال ۹۵

 

 

کارفرما:جناب آقای اسحاقی

ناطر:     مهندس دادخواه