عسل

با سلام و احترام

محصولات ارگانیک کوهسرخ

اجرای طرح عرضه مستقیم از تولید به مصرف

عسل_زعفران_زرشک_بادام…….

آدرس:نیشابور_نبش امام خمینی ۲۴/۱

۰۵۱۴۳۳۴۷۷۰۸

۰۹۰۱۴۴۰۱۲۱۲

کانال تلگرامی:asalzarafshan@

پوریحیی

ساعت کار:۹_۱۳ بعد از ظهر ۱۷_۲۲